De ce trebuie să le citim! 5 poezii care m-au impresionat în perioada adolescenței


Mi-am petrecut copilăria înconjurată de cărți de literatură rusă și română. Multe nu le-am înțeles în adolescență și a trebuit să le recitesc acum... 

Chiar dacă uneori preferam să citesc cărțile de anatomie în loc de literatură artistică.

Îmi place să citesc cărți care mă fac să SIMT și consider că o carte trebuie să-ți trezească emoții puternice. Așa cum mi-a trezit „Anna Karenina” a lui Tolstoi.  

Proza lui Kant, Astafiev, Freud, Sadoveanu (cu excepția „Hanului Ancuței”) - nu mi-a plăcut. I-am evitat în liceu și la facultate, dar am citit operele „obligatorii” din curricula școlară. 

Totuși, dacă să aleg între proză și poezie, eu am să aleg Poezia.

De ce trebuie să citim poezii? 

Motive sunt multe.

Pentru că o poezie poate cuceri o femeie, pentru că un catren transmite mai multe emoții decât un trailer, pentru că marile iubiri încep de la o poezie.


O poezie nu are nevoie de prefață/rezumate. Poezia e poezie. 

Am creat un top al poeziilor care mi-au provocat emoții puternice. Poezii care ori de câte ori nu le-ai citi, nu te vei plictisi. 

Recomand să le citiți cu voce tare!

*

Prima este cea care m-a făcut să plâng de fiecare dată când o citeam. Ultima strofă ... te înăduși în lacrimi.

1. Moartea caprioarei, Nicolae Labiș

Seceta a ucis orice boare de vânt.

Mă iau după tata la deal printre târşuri, 
Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună, 
Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac.
Cu foşnet veştejit răsuflă valea.
Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii, 
Ea s-arătă săltând şi se opri
Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit, 
Dar văile vuiră. Căzută în genunchi, 
Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau.
Pe-o nară puşca tatii scoate fum.
Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea...

Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.
A rămas cerul fierbinte şi gol.
Ciuturile scot din fântână nămol.
Peste păduri tot mai des focuri, focuri
Dansează sălbatice, satanice jocuri.

Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi.
Pornim amândoi vânătoarea de capre, 
Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi.
Setea mă năruie. Fierbe pe piatră
Firul de apă prelins din cişmea.
Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă
Planetă, imensă, străină şi grea.

Din strunele undelor line, izvoarele.
Când va scăpăta soarele, când va licări luna, 
Aici vor veni în şirag să se-adape
Una câte una căprioarele.

Ameţitoare apă, ce limpede te clatini!
Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri
La ceas oprit de lege şi de datini.

Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers!
Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă
Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters.

Şi stelele uimite clipiră printre ele.
Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii, 
Frumoasă jertfă a pădurii mele!

Privind în jur c-un fel de teamă, 
Şi nările-i subţiri înfiorară apa
Cu cercuri lunecoase de aramă.

Ştiam că va muri şi c-o s-o doară.
Mi se părea că retrăiesc un mit
Cu fata prefăcută-n căprioară.
De sus, lumina palidă, lunară, 
Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş.
Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară
Bătaia puştii tatii să dea greş!

Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele, 
Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
Fugare roiuri negre de mărgele.
O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri, 
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii
Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna
Când lasă cuiburi sure şi pustii.
Împleticit m-am dus şi i-am închis
Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne, 
Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata
Mi-a şuierat cu bucurie: - Avem carne!

Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini!
Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit
La ceas oprit de lege şi de datini...
Dar legea ni-i deşartă şi străină
Când viaţa-n noi cu greu se mai anină, 
Iar datina şi mila sunt deşarte, 
Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte.

Vai fără vânt aleargă frunzarele duium!
Înalţă tata foc înfricoşat.
Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat!
Din ierburi prind în mâini fără să ştiu
Un clopoţel cu clinchet argintiu...
De pe frigare tata scoate-n unghii
Inima căprioarei şi rărunchii.

Tu, iartă-mă, fecioară - tu, căprioara mea!
Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc!
Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc! 2. Cea de-a doua poezie este greu să o înțelegi dacă nu ai citit biografia lui Pasternak. Dar, nu este obligatoriu.

„Зимняя ночь”, Б. Л. Пастернак.

Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела. 

Мело, мело по всей земле
Как летом роем мошкара
Метель лепила на стекле
На озаренный потолок
И падали два башмачка
И все терялось в снежной мгле
На свечку дуло из угла,
Мело весь месяц в феврале,

3. Eminescu știe că doar câteva dintre poeziile lui m-au impresionat. Iată una din ele:

„Adio”, Mihai Eminescu

De-acuma nu te-oi mai vedea, 

De astăzi dar tu fă ce vrei, 
Căci nu mai am de obicei
Când degerând atâtea dăţi, 
O, cât eram de fericit

Şi când în taină mă rugam

Din a lor treacăt să apuc
Căci astăzi dacă mai ascult
Şi dacă luna bate-n lunci
Cu ochii serei cei dentâi


Rămâi, rămâi, cu bine!
Mă voi feri în calea mea
De tine.

De astăzi nu-mi mai pasă
Că cea mai dulce-ntre femei
Mă lasă.

Ca-n zilele acele, 
Să mă îmbăt şi de scântei
Din stele, 

Eu mă uitam prin ramuri
Şi aşteptam să te arăţi
La geamuri.

Să mergem împreună, 
Sub acel farmec liniştit
De lună!

Ca noaptea-n loc să steie, 
În veci alături să te am, 
Femeie!

Acele dulci cuvinte, 
De care azi abia mi-aduc
Aminte.

Nimicurile-aceste, 
Îmi pare-o veche, de demult
Poveste.

Şi tremură pe lacuri, 
Totuşi îmi pare că de-atunci
Sunt veacuri.

Eu n-o voi mai privi-o...
De-aceea-n urma mea rămâi -

Adio! 

4. Această poezie cred că este una dintre cele mai remarcabile opere ale lui Esenin. O ador. În cadrul unui show moldovenesc, un tânăr a recitat această poezie.

„Чёрный человек”, Cepгeй Есенин

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге

И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный...
«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.
В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».
«Счастье, — говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.
В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».
«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».
Черный человек
Глядит на меня в упор.

И глаза покрываются
Голубой блевотой.
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.
.....................
.....................
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Ночь морозная...
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.
Где-то плачет
Ночная зловещая птица,
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.

Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.
«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо.
Сам все ближе
И ближе клонится. —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.
Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?
Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ!
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».
«Черный человек!
Ты — прескверный гость!
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...
......................

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах, ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала!
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...

И — разбитое зеркало...

5. Ultima din topul meu este o poezie despre o dragoste imposibilă (12 versuri). Este un scenariu asemănător operei lui „Romeo și Julieta”.
Din păcate nu îmi amintesc nici autorul și nici titlul ei, ci doar frânturi.

O poezie care mi-a rămas în suflet și care o caut de ani de zile printre rânduri. Sper să o găsesc.

*

Acestea sunt doar câteva din poeziile care îmi plac. Restul vă las să le descoperiți singuri.

Citiți poezii! Savurați-le.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Fetelor, nu transformați bărbatul vostru într-un travestit!

Retrospectiva anului 2017. Cele mai importante momente, suprinse de fotografi